Asiakaspalvelutaidot haltuun ja sisäinen viestintä paremmaksi!

VAIHTOVIRTA on Teatterikoneen koulutus, jossa keskitytään asiakaspalvelutaitoihin ja sisäiseen viestintään. Kahden kouluttajamme vetämässä  koulutuksessa tartutaan mm. työyhteisön eri rooleihin ja kommunikoinnin haasteisiin. Koulutuksessa tullaan tietoiseksi omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja pyritään saamaan työyhteisön yhteinen kommunikaatio virtaamaan.

Vaihtovirta – koulutuksessa voidaan keskittyä, joko asiakaspalvelutilanteisiin tai yhteisönne sisäiseen viestintään. Jos toiveissanne on keskittyä molempiin, se onnistuu, jos aikaa koulutukseen on varattu riittävästi.

Asiakaspalveluun keskittyvässä koulutuksessa teemat ovat mm.

 • Työyhteisön keskinäiset pelisäännöt vuorovaikutuksessa
 • Pelisäännöt asiakaspalvelutilanteissa
 • Haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Reklamaatiotilanteet
 • Sisäinen vuorovaikutus asiakkaan läsnäollessa

Sisäiseen viestintään keskittyvässä koulutuksessa teemat ovat mm.

 • Yhteisen kommunikaation pelisäännöt
 • Oman toiminnan merkitys vuorovaikutuksessa
 • Palaverikäytänteet
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Viestintäkäytänteet
 • Palautteenanto
 • Yhteiset käytöstavat

Teemme erilaisia toiminnallisia vuorovaikutusharjoitteita yhdessä sekä pienryhmissä. Nostamme esiin haastavia vuorovaikutustilanteita joko asiakaspalvelussa tai työyhteisönne sisällä. Draamallistamalla ja kokeilemalla etsimme tilanteisiin erilaisia ratkaisumalleja. Toiminnan kautta havainnomme ilmaisuamme ja oivallamme myös oman toimintamme merkityksestä viestinnässä. Jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Koulutuksessa on myös mahdollista käyttää menetelmää, jossa kouluttajamme ja näyttelijämme esittävät ennakkoon tilaajan kanssa sovittuja tai improvisoiden koulutuksessa esiin nousseita työpaikan vuorovaikutustilanteita näkyväksi.

Tarkemman sisällön suunnittelemme aina tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ottaen huomioon kyseisen työyhteisön toiveet ja tarpeet.

Kesto: alk. 4,5h

Hinta: alk. 2890 €

Ryhmäkoko: 20 – 60 osallistujaa

 

Saatua palautetta:

”Kiitos. Herätitte paljon ajatuksia ja oli hyvin kohdennettu meille laitoshuoltajille”

”Näin paljon positiivista keskustelua ei ole ikinä ollut koulutuksissa.”

”Olin ennakkoluuloinen, mutta iltapäivä oli ihana. Rento meininki.”

”Osaavat, asiantuntevat ja innostavat ohjaajat. Melko hyvin yrityksen tarpeeseen laadittu ohjelma, erityisesti kiitosta hauskasta sekä ajatuksia herättäneestä ”Finpron alkunäytelmästä”, jonka Teatterikoneen kouluttajat esittivät. Ehdottomasti kouluttaja, jota voi suositella jatkossakin, jos haluaa hieman erityyppistä koulutusta mukaan.”

– Asiakaspalautteita tilaajan tarpeeseen muokatuista vuorovaikutustilannekoulutuksista –

 

Olemme tehneet vuorovaikutustilannekoulutuksia mm.

 • Finpro 2011
 • Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja Tekstiilipalvelut
 • Eu:n alainen virasto 2013