Työilmapiiri ja ryhmädynamiikka kuntoon!

PYYKKITUPA on Teatterikoneen koulutus, jossa keskitytään työilmapiirin ja ryhmädynamiikan parantamiseen. Jokainen haluaa tuntea itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi siinä ryhmässä, jossa toimii. Joskus olosuhteiden myötä saattaa yhteisöllä olla tarve puhdistaa ilmaa, pestä jälkipyykkiä ja aloittaa puhtaalta pöydältä.

Koulutuspaketti sisältää harjoitteita, ryhmätyöskentelyä ja pienesityksiä. Tarkempi sisältö suunnitellaan aina ottaen huomioon tilaajan toiveet, tavoitteet ja yhteisön sen hetkinen tilanne. Harjoitteiden ja keskustelujen kautta päästään pesemään yhdessä henkistä pyykkiä sekä miettimään miten juuri Teidän työpaikkanne saataisiin viihtyisämmäksi ja mukavammaksi paikaksi kaikille työskennellä.

Harjoitteissa keskitytään mm. työssä jaksamiseen, palautteen antamiseen ja saamiseen. Pienryhmissä päästään nostamaan esiin asioita, jotka kaipaavat joko vain hienopesua tai kenties kunnon linkousta. Jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.  Koulutus sopii erinomaisesti muuttuneen organisaation, tulehtuneen ilmapiirin tai sisäisten ristiriitojen käsittelemiseen.

Koulutus toteutetaan aina kahden kouluttajan voimin. Kahden kouluttajan on mahdollista paremmin reagoida kaikkiin tilanteisiin koulutuspäivän aikana, ja käytössämme on enemmän tekniikoita.  Näin takaamme myös, että vaikeisiinkin aiheisiin tarttuminen onnistuu, ja että niiden käsittely on turvallista.

 

Kesto: alk. 6,5h

Hinta alk. 3490 €

Ryhmäkoko: 15 – 50 osallistujaa.

Isomman työyhteisön ollessa kyseessä, suosittelemme hajauttamaan koulutuksen useammalle päivälle n. 20- 40 osallistujaa kerrallaan.

 

Voimme halutessanne käyttää koulutuksessa myös ammattinäyttelijöitämme. Tällöin pystymme käyttämään menetelmää, jossa näyttelijät näyttelevät esiin nousseita vaikeita tilanteita, ja niitä pystytään yhdessä käsittelemään kouluttajan avulla.

 

Pyykkitupa -koulutuksen hengessä toteutimme pilottihankkeen Tuntumaa Oy:n, HUMAP:in, JAMK:n ja Työpajateatteri Taivaltajat Ry:n kanssa Jyväskylän kaupungille sote-alan väelle keväällä 2013.