Näytelmät

ARKUTTAJAT

Esityskausi: 26.02.2021 - 25.03.2021 • Liput »

Ikkunateatteri

Esityskausi: 9.04.2020 - 31.07.2021 • Liput »

5MONOLOGIA

Esityskausi: 2.10.2020 - 31.12.2021 • Liput »

"Teatterikone on ammattiteatteri, joka hyödyntää työssään soveltavan teatterin eri muotoja."

Teatterikone?

Teatterikoneen esitykset ovat pääosin kantaesityksiä ja ne tutkivat ympäröivää yhteiskuntaa eri näkökulmista. Esitysten lisäksi tarjolla on ohjelma- ja koulutuspalveluja, joissa Teatterikoneen erityispiirre on osallistaminen sekä soveltavan draaman käyttö.

Teatterikoneen arvopohja perustuu ajatukselle, että haluamme tutkia ja ymmärtää ihmistä ja maailmaa. Tämän arvon kautta Teatterikone peilaa kaikki palvelunsa. Teatterikoneella on oma teatteritila Juomatehtaan studiolla, joka on n. 60 paikkainen teatteritila.