Näytelmät

Elämyskone etänä

Esityskausi: 23.04.2021 - 24.04.2021 • Liput »

Etäohjelmat

Esityskausi: 10.03.2021 - 31.12.2021 • Liput »

Ikkunateatteri

Esityskausi: 9.04.2020 - 31.07.2021 • Liput »

Metsälaulukävely

Esityskausi: 11.03.2021 - 31.12.2021 • Liput »

5MONOLOGIA

Esityskausi: 2.10.2020 - 31.12.2021 • Liput »

"Teatterikone on ammattiteatteri, joka hyödyntää työssään soveltavan teatterin eri muotoja."

Teatterikone?

Teatterikoneen esitykset ovat pääosin kantaesityksiä ja ne tutkivat ympäröivää yhteiskuntaa eri näkökulmista. Esitysten lisäksi tarjolla on ohjelma- ja koulutuspalveluja, joissa Teatterikoneen erityispiirre on osallistaminen sekä soveltavan draaman käyttö.

Teatterikoneen arvopohja perustuu ajatukselle, että haluamme tutkia ja ymmärtää ihmistä ja maailmaa. Tämän arvon kautta Teatterikone peilaa kaikki palvelunsa.