Työelämän ilmiöt esitykseksi

Teatterikoneen erityisosaaminen on teatteri ja sen soveltavat muodot. Meidän on mahdollista tehdä tilaajan haluamasta aiheesta tai teemasta esitys, ja nostaa sen avulla Teidän yhteisönne ilmiöitä keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi. Konsepti sopii erinomaisesti osaksi esimieskoulutusta, seminaaria, koulutuspäivää tai koko työyhteisön moniäänisen keskustelun käynnistäjäksi vaikeistakin aiheista.

Menetelmää voidaan käyttää joko osana muita koulutuspakettejamme (asiakaspalvelutilanteet, työilmapiiri, sisäinen viestintä, haastavat vuorovaikutustilanteet) tai omana kokonaisuutenaan halutusta aiheesta.

Esityksen avulla tilanteet ja ilmiöt tulevat näkyväksi roolihenkilöiden kautta, jolloin niitä on helpompi käsitellä, tutkia ja etsiä erilaisia ratkaisumalleja. Kouluttaja ohjaa tilannetta vuorovaikutuksessa yleisön kanssa forumteatterin keinoja käyttämällä. Teatterikoneen ammattinäyttelijöiden käsissä tilanteet näyttäytyvät elävinä ja uskottavina. Tunteiden ja samaistumisen kautta keskustelu ei jää käsitteiden tasolle vaan muuttuu enemmän konkreettiseksi ja omakohtaiseksi.

Forumteatteri on muoto, jossa katsoja pääsee osallistumaan esitykseen kommentoimalla sekä etsimällä ratkaisuja yhdessä näyttelijöiden kanssa. Forumteatterin tarkoitus on herättää keskustelua, etsiä ratkaisuja sekä saada katsojat huomaamaan, että omalla toiminnalla on merkitystä. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään yksilöiden ja koko yhteisön voimaantumiseen.

Koulutusta varten voidaan joko käsikirjoittaa tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta valmis pienoisnäytelmä halutusta teemasta tai improvisoida paikan päällä pieniä kohtauksia osallistujien esiin nostamista tilanteista.

Lisätiedot

Koulutuksesta sanottua:

”Lämmin kiitos teille loistavasta teatterikokonaisuudesta! Meidän väki tykkäsi tosi paljon ja puhuttavaa jäi tilaisuudesta pitkäksi aikaa!”

”Työn kehittämistä voidaan käsitellä myös hauskasti.”

”Uskomatonta improvisointikykyä!”

”Tällaiset tulkinnat omasta työstä tuovat aivan uusia oivalluksia.”

 

Olemme tehneet tätä koulutusta mm. seuraaville tahoille:

  • Metso Minerals Oy / luottamusmiehet, syksy 2016
  • Landis+Gyr, kevät 2014
  • Jyväskylän kaupunki, Liikuntapalvelut, kevät 2014 ja 2015
  • JAMK, kehittämispäivä, syksy 2015

 

Lisätietoja esitysmuodosta antaa:

Annu Sankilampi
0400 668 187
annu@teatterikone.fi

Jaa tämä sivu:

Lisää koulutuksia:

Koulutuksesta

Ryhmäkoko: 30-75 hlöä

Kesto: 2 h

Hinta alk: Kysy tarjous!