Vuorovaikutustaidot haltuun

VUOROVAIKUTUSTAIDOT HALTUUN! on Teatterikoneen koulutus, jossa keskitytään kehittämään asiakaspalvelutaitoja ja sisäistä viestintää. Hyvä asiakaspalvelu on kuuntelua ja kommunikointia asiakkaan kanssa, mutta siihen vaikuttaa paljon myös tiimin sisäisen viestinnän toimivuus ja ihmisten keskinäinen vuorovaikutus yrityksen sisällä.

Kahden kouluttajamme vetämässä  koulutuksessa tartutaan mm. työyhteisön eri rooleihin ja kommunikoinnin haasteisiin. Koulutuksessa tullaan tietoiseksi omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja pyritään saamaan työyhteisön yhteinen kommunikaatio toimimaan sekä yhteinen toiminnan kulttuuri asiakaspalvelutilanteissa. Asiakastilanteita voimme tutkia mm. case-harjoittelulla.

Tilaajan toiveesta koulutuksessa voidaan keskittyä joko enemmän asiakaspalvelutilanteisiin tai vaihtoehtoisesti työyhteisönne sisäiseen viestintään. Jos toiveissanne on keskittyä molempiin, se onnistuu, jos aikaa koulutukseen on varattu riittävästi.

Asiakaspalveluun keskittyvässä koulutuksessa teemat ovat mm.

 • Työyhteisön keskinäiset pelisäännöt vuorovaikutuksessa
 • Pelisäännöt asiakaspalvelutilanteissa
 • Haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Reklamaatiotilanteet
 • Sisäinen vuorovaikutus asiakkaan läsnäollessa

Sisäiseen viestintään keskittyvässä koulutuksessa teemat ovat mm.

 • Yhteisen kommunikaation pelisäännöt
 • Oman toiminnan merkitys vuorovaikutuksessa
 • Palaverikäytänteet
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Viestintäkäytänteet
 • Palautteenanto
 • Yhteiset käytöstavat

 

Teemme erilaisia toiminnallisia vuorovaikutusharjoitteita yhdessä sekä pienryhmissä. Nostamme esiin haastavia vuorovaikutustilanteita joko asiakaspalvelussa tai työyhteisönne sisällä. Draamallistamalla ja kokeilemalla etsimme tilanteisiin erilaisia ratkaisumalleja. Toiminnan kautta havainnomme ilmaisuamme ja oivallamme myös oman toimintamme merkityksestä viestinnässä. Jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Koulutuksessa on myös mahdollista käyttää menetelmää, jossa kouluttajamme ja näyttelijämme esittävät ennakkoon tilaajan kanssa sovittuja tai improvisoiden koulutuksessa esiin nousseita työpaikan vuorovaikutustilanteita näkyväksi.

Tarkemman sisällön suunnittelemme aina tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ottaen huomioon kyseisen työyhteisön toiveet ja tarpeet.

 

Lisätiedot

Saatua palautetta:

”Kiitos. Herätitte paljon ajatuksia ja oli hyvin kohdennettu meille laitoshuoltajille”

”Näin paljon positiivista keskustelua ei ole ikinä ollut koulutuksissa.”

”Olin ennakkoluuloinen, mutta iltapäivä oli ihana. Rento meininki.”

”Osaavat, asiantuntevat ja innostavat ohjaajat. Melko hyvin yrityksen tarpeeseen laadittu ohjelma, erityisesti kiitosta hauskasta sekä ajatuksia herättäneestä ”Finpron alkunäytelmästä”, jonka Teatterikoneen kouluttajat esittivät. Ehdottomasti kouluttaja, jota voi suositella jatkossakin, jos haluaa hieman erityyppistä koulutusta mukaan.”

– Asiakaspalautteita tilaajan tarpeeseen muokatuista vuorovaikutustilannekoulutuksista –

Olemme tehneet vuorovaikutuskoulutuksia mm.

 • Finpro Oy
 • Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja Tekstiilipalvelut
 • Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry.
 • Kuntayhteistyöhanke: Laukaa, Äänekoski, Konnevesi

Jaa tämä sivu:

Koulutuksesta

Ryhmäkoko: 20 – 60 hlöä

Kesto: 4,5h

Hinta alk: Kysy tarjous! + ALV