Vuorovaikutus kuntoon

Vuorovaikutus kuntoon on inspiroiva koulutus, jossa keskitytään positiiviseen kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen voimaan!

Alkoiko jo pelkkä ajatuskin positiivisuudesta ärsyttämään tai heräsikö kysymys mihin tällaista koulutusta edes tarvitaan? Ihminen on luontaisesti virittynyt havaitsemaan vaaroja ja uhkatekijöitä. Ikävät asiat jäävät mieleen herkemmin kuin hyvät. Jos olet saanut useita kehuja hyvin menneestä projektista, saattaa silti yksi kipakka kommentti olla ainoa minkä hetken päästä muistat. Negatiiviset asiat kääntävät huomiomme ja ajattelemme useammin epäkohtia hyvien puolien sijaan. Voimmeko muuttua ja opetella uusia tapoja toimia? Mitä jos näkisimmekin uhkien sijaa mahdollisuuksia?

Tässä Teatterikoneen positiivisesta psykologiasta ammentavassa koulutuksessa keskitytään kehittämään positiivista vuorovaikutusta. Positiivinen psykologia ei pyri väheksymään negatiivisia tunteita tai haasteita, vaan se korostaa tasapainoa positiivisten ja negatiivisten näkökohtien välillä. Positiivinen psykologia keskittyy ihmisten vahvuuksiin, hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Se pyrkii ymmärtämään, miten ihmiset voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa, kukoistaa ja elää merkityksellistä elämää.

Kahden kouluttajamme vetämässä koulutuksessa tullaan tietoisemmaksi omasta vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja pyritään vahvistamaan toimintaa, joilla positiivinen vuorovaikutus ihmisten välillä lisääntyy:

  • Kunnioitus – osapuolet arvostavat toistensa mielipiteitä, tunteita ja rajoja.
  • Empatia – kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen näkökulmansa ja tunteensa.
  • Avoin kommunikaatio – rehellinen ja selkeä viestintä ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta.
  • Ystävällisyys ja kohteliaisuus – kohteliaat ja myötätuntoiset käytöstavat luovat positiivista ilmapiiriä.
  • Yhteistyö – kyky työskennellä yhdessä kohti yhteistä tavoitetta ja ratkaista ongelmia yhdessä.
  • Rohkeus – kyky ilmaista omia mielipiteitä ja tarvittaessa asettaa rajoja, mutta samalla kunnioittaa muita.
  • Riitojen ratkaisu rakentavasti – konfliktit voidaan kohdata avoimesti ja ratkaista rakentavalla tavalla kompromisseilla ja yhteisymmärryksellä.

Koulutuksessa tehdään erilaisia toiminnallisia vuorovaikutusharjoitteita yhdessä sekä pienryhmissä, joissa käydään läpi positiivisen kohtaamisen periaatteita jokapäiväisessä työssä, sekä pohditaan miten luodaan innostava työympäristö, jossa jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi.

Koulutuksessa on myös mahdollista käyttää menetelmää, jossa kouluttaja-näyttelijät esittävät ennakkoon tilaajan kanssa sovittuja tai improvisoiden koulutuksessa esiin nousseita työpaikan vuorovaikutustilanteita näkyväksi.

Tarkemman sisällön suunnittelemme aina tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ottaen huomioon kyseisen työyhteisön toiveet ja tarpeet.

Lisätiedot

Koulutus on edullisinta järjestää Teatterikoneen teatteritilassa Kulttuuritalo Villa Ranassa. Kysy tarjous tuottajalta jenni(at)teatterikone.fi!

Villa Ranan Ravintolasta saa myös kätevästi tarjoilut tilaisuuteenne, lisätietoa täältä!

Jaa tämä sivu:

Koulutuksesta

Ryhmäkoko: 20 – 60 hlöä

Kesto: 4 h

Hinta alk: Kysy tarjous! + ALV