Harjoittelussa Teatterikoneella

Olen Anniina, toisen vuoden kulttuurituotannon opiskelija Jyväskylästä ja suoritin harjoitteluni Teatterikoneella keväällä 2023. Tämän blogikirjoituksen tarkoitus on avata kokemuksiani harjoittelusta ja tuoda Teatterikoneen toimintaa esiin omasta näkökulmastani.

Aikaisempaa kokemusta teatterista minulla on vain pienesti. Lapsena näyttelin kotipaikkakunnallani Savonlinnassa lastenteatterissa, mutta myöhemmällä iällä en enää ole ollut kosketuksissa läheskään yhtä paljon teatteriin. Lähdinkin siis suorittamaan harjoittelua hieman jännittyneenä, mutta myös todella innokkaana. Halu päästä syventymään teatteriin ja esitysten tuotantoon oli kova, sillä teatteri kiinnostaa minua. Tästä syystä harjoittelupaikan valinta oli helppo. Sain myös hyviä suosituksia opiskelijakaveriltani, joka aiemmin oli ollut Teatterikoneella harjoittelussa.

Mikä on Teatterikone?

“Teatterikone on Jyväskylässä Kulttuuritalo Villa Ranan tiloissa toimiva vapaan kentän ammattiteatteri. Se on ainoa keskisuomalainen teatteri, joka on profiloitunut kantaesityksiin ja hyödyntää näytelmissään osallistavaa teatteria. 

Teatterikoneen tarkoituksena on tuottaa näytelmiä, joita kukaan muu ei ole vielä aikaisemmin esittänyt. Kiinnostavia teemoja Teatterikoneella ovat yhteiskunta, ilmiöt sekä itse ihmiset ja heidän kohtaamisensa. Teatterikoneen visio on olla Keski-Suomen kiinnostavin teatteri.” 

Se, kuinka Teatterikone kohtaa ihmiset tuntuu todella aidolta, sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhdenvertaisuutta lisäävältä. Tästä esimerkkinä näkemäni forumteatteriesitys ASAP – Kohti uupumusta, jossa katsojilla on mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin ja päästä osallistumaan juuri omien tarpeidensa ja halujensa mukaisesti. On hienoa nähdä, kuinka yleisö osallistuu esitykseen ja kuinka he heittävät jopa aivan villejä ideoita, joista näyttelijät ottavat lavalla koppia. Näkemässäni esityksessä välillä naurettiin ja välillä itkettiin yhdessä. Sivukorvalla kuulin näytelmän jälkeen, kuinka ihmiset puhuivat, miten ihana ja virkistävä kokemus oli. Tunsin myös itse olevani osa jotain suurempaa kokonaisuutta ja tuntui, että sain mahdollisuuden toteuttaa itseäni turvallisessa ympäristössä, vaikka pysyinkin hiljaa näytelmän ajan. Riitti kuitenkin, että joku tarjosi minulle tähän mahdollisuuden.

Teatterikoneen arvot

“Teatterikoneen arvopohja perustuu haluun kuunnella ja tuoda erilaisten ihmisten ääni kuuluviin. Tämän lisäksi arvot, joihin Teatterikoneessa toimivien ihmisten sekä yhteistyökumppaneiden toivotaan sitoutuvan ovat tasa-arvo, rehellisyys, kestävä kehitys ja kuunteleminen.  

Esitysten tarkoitus on herättää katsojassa kokemus, jossa hän oivaltaa jotain uutta ja tuntee saaneensa taidekokemuksen myötä jotain tärkeää itselleen. Yleisötyö on vahvassa roolissa osana toimintaa. “

Harjoittelun aikana olen kokenut, että etenkin erilaisten ihmisten äänen saaminen kuuluviin on korostunut Teatterikoneen toiminnassa. Tärkeänä pidetään myös tasa-arvoa ja muiden kuuntelemista. Minulta itseltäni on kyselty paljon omista mielipiteistäni, mikä on tuonut minulle tunteen siitä, että kuulun osaksi tätä yhteisöä. ASAP -näytelmän harjoituksissa hiottiin tarkoitin repliikkejä ja mietittiin yhdessä porukalla, voiko jonkun tietyn repliikin sanoa ilman, että se loukkaa ketään. Myös yleisön kuunteleminen on tärkeää. Ollessani mukana harjoituksissa, joissa paikalla oli koeyleisöä, oli tunnelma erittäin avoin ja vastaanottavainen. Yleisön kommentteja ja tarinoita kuunneltiin ja keskustelu oli hyvin avointa. Harjoitusten jälkeen kun kommentteja alettiin yhdessä työryhmän kesken purkaa, syntyi paljon oivalluksia ja uusia ajatuksia. Teatterissa onkin siksi mielestäni tärkeää kuunnella yleisöä ja olla yhtä heidän kanssaan.

Teatterikoneen toiminta

“Teatterikone toimii merkittävänä tekijänä keskisuomalaisen taiteen kehittäjänä. Se kehittää jatkuvasti uusia ja uudenlaisia toimintamalleja, joiden tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia ja kulttuurin saavutettavuutta mahdollisimman monelle.” 

“Innokkaat kulttuurin harrastajat luovat yhteisöllisyyttä ja ovat positiivinen voimavara. Teatterin jatkuvuuden mahdollistaa nuorten saaminen teatteriin niin tekijöinä kuin kokijoina. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden saattaminen kulttuurin pariin lisää myös omalta osaltaan osallisuutta, saavutettavuutta sekä yhdenvertaisuutta ja näin tukee myös hyvinvointia.” 

Oman kokemuksen Teatterikoneen toiminnassa näkyy vahvasti erilaiset yhteistyöt ja halu tehdä teatteria erilaisille ihmisille. Teatterin saavutettavuuden mahdollistaminen mahdollisimman monelle ja kirjavalle yleisölle tekee mielestäni Teatterikoneesta juuri Teatterikoneen. Teatteri antaa ihmisille todella paljon ja se tukee hyvinvointia. Teatteria tarvitaan osana kulttuuria, koska se auttaa muovaamaan ihmisen omaa identiteettiä ja lisää hyvinvointia – niin kuin myös muut kulttuurin osa-alueet. Teatterilla on myös voima antaa ihmiselle mahdollisuus omien voimavarojen ja itsensä etsimiseen. Koen, että etenkin forumteatterista on iso apu tässä.

Teatterikoneen toiminnassa on mielestäni hienoa, että se pyrkii mahdollistamaan teatterissa käymisen mahdollisimman monelle. Tällaisia ryhmiä ovat mm. nuoret, erityisryhmät sekä kulttuurista kiinnostuneet. Etenkin nuoria pyritään houkuttelemaan käymään enemmän teatterissa. Teatterikone tarjoaa yleisölleen uusia kokemuksia, mahdollisuuden oivaltaa, oppia sekä voimaantua. Nämä elementit auttavat jaksamaan arjessa. Teatteri tarjoaa mainion mahdollisuuden ihmisten kohtaamiselle, ja siksi se on myös Teatterikoneelle itselleen tärkeää. 

Harjoittelupaikkana Teatterikone toimii erittäin hienosti kulttuurialan opiskelijoille. Ohjaus on ollut laadukasta, kattavaa sekä opiskelijan omien tarpeiden mukaista. Se antaa hyvän näkemyksen siitä, mitä teatterin tuottaminen käytännössä on ja mitä se vaatii. Teatterikoneen työryhmä on lämminhenkinen ja innostava. Olo on enemmän kuin tervetullut osaksi heidän tiimiään. 

Olen päässyt harjoittelussani tekemään paljon kaikenlaista. Ensimmäiset harjoittelu viikot kuluivat ASAP -näytelmän parissa. Olin mukana harjoituksissa, tein some markkinointia, markkinointisuunnitelman, keräsin palautetta ja jaoin julisteita. Harjoituksia oli todella mielenkiintoista seurata ja nähdä konkreettisesti, miten näytelmä pala palalta valmistuu. Kun kävin lopulta katsomassa valmiin esityksen, oli hienoa huomata miten paljon enemmän sain näytöksestä irti, kun olin päässyt seuraamaan paalupaikalta sen kehityskaarta. Ehkä näistä syistä parasta harjoittelussa onkin ollut päästä katsomaan näytelmiä ja niiden harjoituksia. Tämä on valaissut minulle hyvin sitä, mitä teatterin tekeminen konkreettisesti vaatii.

Miten 20-vuotinen toiminta on kehittynyt? 

“Teatterikoneen toiminta alkoi Joutsassa vuonna 2003, jolloin se toimi yhdistyksenä. Vuonna 2006 se siirtyi Jyväskylään. Keväällä 2021 Teatterikone muutti Kulttuuritalo Villa Ranaan, jossa sillä on pysyvät toimitilat Paulaharjun salissa.” 

Teatterikone on kulkenut jo pitkän matkan siitä pisteestä, josta se on alun perin lähtenyt. Vaikka Teatterikone on pieni, se on sitäkin tiiviimpi yhteisö. Vuosien varrelle on mahtunut jos jonkinmoista näytelmää ja tapahtumaa. Erilaisia näytelmiä on ollut laajalla skaalalla ja niiden tarkoitus on ollut herättää katsojassa erilaisia tunteita ja ajatuksia. Näytelmiä on myös esitetty useissa eri paikoissa ja palaute näytelmistä on ollut todella hyvää. Teatterikone on selkeästi onnistunut missiossaan ja uskon vahvasti, että Teatterikone todella on Keski-Suomen kiinnostavin teatteri.

On hienoa, miten Teatterikone on pitänyt pintansa läpi kahden vuosikymmenen ja sen toiminta on edelleen voimissaan vastoinkäymisistä ja vaikeuksista huolimatta. Intohimoinen suhtautuminen teatteriin todellakin näkyy sen toiminnassa ja se välittyy Teatterikoneen väestä. Kun on päässyt näkemään näinkin läheltä Teatterikoneen toimintaa, inspiroi se myös minua itseäni. Mihin kaikkee minulla voisi olla potentiaalia, mikäli vain jaksan sinnikkäästi yrittää ja tavoitella unelmiani? Jääköön se nähtäväksi tulevaisuudessa.

Miksi teatteria ja Teatterikonetta tarvitaan tulevaisuudessa? 

Tämän harjoittelun myötä voin todeta, että teatteri on todella tärkeää. Se antaa ihmisille mahdollisuuden pysähtyä kiireisen arjen keskellä ja nauttia kulttuurista. Tunteiden vuoristorata voi olla hyvinkin mutkikas ja kiemurainen, mikä tekee elämyksestä vieläkin antoisamman. Esityksen jälkeinen fiilis on aivan mahtava. Mitä juuri näin ja koin? Mikä oli esityksen sanoma? Mitä sain esityksestä irti? Olotila vastaa samaa, mitä hyvä kirja loppuessaan tuo minulle. Ehkä vähän tyhjä, mutta samalla jollain tapaa rauhallinen ja maailmaa voi taas katsoa uusin silmin. 

Teatterikonetta tarvitaan tulevaisuudessa monestakin syystä. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet eri ihmisille kokea kulttuurielämyksiä ja tämän kautta lisätä ihmisten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Teatterikone tekee myös hyvin erilaista teatteria muihin Keski-Suomen teattereihin verrattuna, mikä tekee siitä omalla tavallaan uniikin. 

Teatterikoneen toiminta on huikean monipuolista ja se mahdollistaa monia asioita monenlaisille ihmisille. Kulttuuri ja taide ovat tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää ja sitä tarvitaan monestakin syystä. Ihminen tarvitsee taidetta ja elämyksiä, koska ne toimivat ilmaisun, viestinnän, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen välineenä. Sillä voidaan myös vaikuttaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten ASAP – kohti uupumusta esitys antoi yleisölle kosketuspintaa uupumuksesta hektisen ja suorituskeskeisen yhteiskuntamme keskellä.

Teatterin antamien erilaisten mahdollisuuksien ja vaikuttamisen keinojen takia myös nuoret olisi hyvä saada kiinnostumaan enemmän teatterista, koska samalla tapaa kuin elokuvat, myös teatteri herättää katsojassaan samanlaisia kokemuksia – jopa vielä enemmän. Teatterikone tekee tämänkin takia erittäin tärkeää työtä ja NuortenKone auttaa päämäärässä kohti nuorten saattamista teatterin pariin.

Mitä teatterin tuottaminen vaatii tuottajalta? 

Teatterituottajan tehtävä teatterin kentällä on todella laaja ja siinä pääsee tekemään paljon kaikenlaista. Vaikka itse yleisölle tuottajan työ ei näy, on tuottaja erittäin tärkeässä roolissa osana näytelmän toteutusta. Työtehtäviin kuuluu mm. Taloudellisen tehtävät, tiedottaminen, markkinointi ja palkanmaksu. Tuottajalta vaaditaan siis erilaisten osa-alueiden hallitsemista, aikatauluttamista ja stressinsietokykyä. Myöskään luovuutta tuottajan työssä ei tule unohtaa. On tärkeää myös kuunnella taiteilijoita ja heidän toiveitaan sekä tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Näin tuottaja pystyy omalta osaltaan helpottamaan ja mahdollistamaan heidän työnsä. Tuottajan työ siis eroaa hyvin paljon muusta työryhmästä.

Tunnelmat harjoittelusta

Jes, mahtavaa! Tuntui, että pääsin kiinni jutun juonesta ja Teatterikoneen toiminnasta. Sain kokea ja tehdä paljon ja ehkä myös opin jotain matkan varrella. Oma identiteettini tuottajana on vielä hakusessa, sillä olen vielä opiskelumatkani alkutaipaleella, mutta harjoittelu antoi minulle paljon mietinnän aihetta siitä, millainen tuottaja voisin tulevaisuudessa olla. Tuottajan näkökulmasta mietittynä olen oppinut ainakin sen, että vaikeudet on tehty voitettaviksi ja pitkäjänteisyydellä palkitaan. 

Haluan vielä loppuun kiittää koko Teatterikoneen väkeä harjoitteluni mahdollistamisesta. Teidän tiimi on aivan mahtava! 

Anniina Konttinen

 

Lähteet: Teatterikone – toimintakertomus

Jaa tämä sivu: